Prof. mr. Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit

Haar doel: haar ruime kennis en ervaring aanwenden voor het verbreden en verdiepen van het vak sport en recht en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Marjan Olfers combineert theoretische kennis met uitgebreide praktijkervaring. Naast haar werk als hoogleraar en als lid van onderzoekscommissies adviseert zij over vraagstukken op het gebied van:

  • mededinging, markt en overheid
  • verenigingsrecht, waaronder het begeleiden van organisatieveranderingen en fusies
  • governance
  • integriteitsvraagstukken

Haar praktijk richt zich naast de sportsector op (voorheen) sterk door de overheid gereguleerde sectoren zoals de kansspelsector, zorgsector en woningbouwsector. Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Zij was werkzaam in het bedrijfsleven, onder andere als accountant.

Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars. Zij neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland.

Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

Zie biografie voor nevenfuncties, werkzaamheden en het borgen van onafhankelijkheid

 

Leave a Reply