Marjan Olfers bijzonder hoogleraar Sport en Recht

Posted by on Apr 25, 2012 in Blog | No Comments

Marjan Olfers wordt per 1 mei 2012 benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Wetenschappelijk onderzoek Sport en Recht. Het doel van de stichting is om juridisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport te bevorderen en juridische kennis op dit gebied optimaal te benutten. Deze leerstoel werd eerder bekleed door Heiko van Staveren tot aan zijn emeritaat in 2007.

Olfers is universitair docent Sport en recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en doceert het vak Juridische aspecten van de sport aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen. Ook is Olfers advocaat en sinds januari als partner verbonden aan VMW Taxand. Ze adviseert Nederlandse en buitenlandse cliƫnten over vraagstukken op het terrein van (sport)evenementen, media, entertainment en recht.

Olfers heeft hiernaast diverse nevenfuncties in de sport. Zo is ze onder andere bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht, lid van de kennisgroep van de Amsterdamse Sportraad, lid van de klankbordgroep Good Governance van de Federatie Betaald Voetbalondernemingen, redactielid van het Tijdschrift voor Sport en Recht, Lid van de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Ook was ze commissaris bij Ajax.

Olfers promoveerde in januari 2009 aan de VU op de dissertatie: Sport en Mededingingsrecht, Recht en Praktijk nr. 168, Deventer: Kluwer.

Leave a Reply