Prof. mr. Marjan Olfers

Linkedin profiel.
Twitter

Specialismen

 • Sport en recht
 • Onderwerpen op het gebied van veiligheid/integriteit: onder andere (seksuele) intimidatie, matchfixing, doping, angst/cultuur, enz.
 • Sterk gereguleerde markten, liberaliseringsvraagstukken (kansspelen)
 • Relatie overheid – (publiek)/private organisaties
 • Europees Recht, mededingingsrecht, wet markt en overheid, verenigingsrecht/ondernemingsrecht, strafrecht in relatie tot bovenstaande onderwerpen

Onafhankelijkheid

Bij wetenschappelijke opinies of onderzoeken zijn de spelregels dat er geen beïnvloeding plaatsvindt als het gaat om de inhoud, opzet of bijvoorbeeld de presentatie van het onderzoek. Dit betekent dat er nooit wordt toegewerkt naar een voor de opdrachtgever wenselijke uitkomst. Of dit nu een private opdrachtgever is, of een publieke partij. Op de voorpagina van de opinie staat vermeld of voor de opinie is betaald. De betaling is nooit afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het staat haar verder vrij om (delen van) de opinie te publiceren. Zij kan ook publiceren wanneer de uitkomsten niet gunstig zijn voor de opdrachtgever. Wanneer (delen van) betaalde opinies worden gepubliceerd staat de opdrachtgever in het artikel vermeld.

Marjan Olfers is onafhankelijk, er is dus altijd sprake is van distantie. Zij is geen verlengstuk van wie of wat dan ook en wijkt niet onder druk of (be)dreiging. Wanneer haar visie wordt gevraagd over een bepaald onderwerp in de media, valt zij zoveel als mogelijk is terug op onderzoek, wetgeving of jurisprudentie. Zij probeert dit zo onafhankelijk, eerlijk en fatsoenlijk mogelijk te doen. “Ik ga en sta voor de inhoud van mijn werk en zal met iedereen hierover de discussie aangaan … op de inhoud”.

Haar spelregels voor de media:

 • Zij neemt zelf nooit het initiatief tot contact met de media.
 • Iedere journalist staat het vrij met haar contact op te nemen. Wanneer zij voldoende over een onderwerp weet en voldoende tijd heeft zal zij altijd proberen de journalist verder op weg te helpen. Zij vraagt hier niets voor terug en gaat ervan uit dat journalist zich aan alle geschreven en ongeschreven regels houdt.
 • Zij ontvangt geen geld voor media-optredens als het gaat om het delen van kennis over haar vakgebied als hoogleraar sport en recht. Het hoort tot haar taakopvatting, het publiek zo goed als mogelijk over haar vakgebied te informeren.

NB. Voornoemde spelregels hanteert zij ook voor Kamerleden. “Ik ben geen verlengstuk van welke politieke partij dan ook”.

(Ook) haar onderzoek is niet waardenvrij

De meeste opinies die in opdracht door haar zijn geschreven zijn gevraagd naar aanleiding van (publieke) optredens bijvoorbeeld tijdens lezingen of hoorzittingen, e.d. waarin zij tracht bepaalde problemen op een zo goed mogelijke wijze aan te vliegen en te komen met creatieve oplossingen. Zij is nieuwsgierig naar instrumenten om de wereld een klein beetje beter te maken. Ook haar onderzoek is niet waardenvrij. Zij maakt deel uit van onze Nederlandse maatschappij, is opgegroeid in een bepaald milieu en is onderdeel van sociale netwerken.

Huidige functies

 • 2 dagen p/w Bijzonder hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit der rechtsgeleerdheid en faculteit bewegingswetenschappen
 • 3 dagen p/w Juridische, strategische, tactische advisering als onafhankelijk jurist

Werkzaamheden, overzicht

 • Onafhankelijk onderzoek met Bureau Beke in opdracht van Politie en Wetenschap, verbeteren van de keten op het gebied van seksuele intimidatie
 • Onafhankelijk onderzoek met Calb Consultancy in opdracht van Europese Commissie: de werking monitoren en alertsystemen (kansspelen/matchfixing)
 • Juridische, strategische en tactische advisering sportbonden en andere (grotere) verenigingen in Nederland, waaronder het begeleiden van (re)organisatietrajecten waaronder fusies bij bonden
 • Onafhankelijk adviseur BAV, ISR en AVVN
 • Handreiking VNG, hoe publieke overheden grip (kunnen) houden op private ondernemingen
 • Docent bij Wagner groep
 • Organisatie congressen, symposia
 • Spreker op congressen, symposia
 • Het schrijven van wetenschappelijke opinies binnen de kaders van de KNAW recent: onder andere voor kansspelbedrijven (zowel online als offline), sportbonden, werkgevers in de sport, BAV. Dit zijn opinies bijvoorbeeld over de (interpretatie) van het Europese recht, discriminatie, mededinging/arbeidsrecht, wet markt en overheid, bescherming jeugdigen, en verschillende verenigingsrechtelijke vraagstukken.
 • Het bijstaan van een aantal sporters (thans op terrein: IE-rechten, discriminatie en (seksuele) intimidatie)
 • Onafhankelijke onderzoek op gebied integriteit bestuurder(s)

Bestuurswerkzaamheden en overige functies

Lid RvC SRO
Bestuurslid stg. EK Atletiek 2016, afrondende fase
Bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht
Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwend NL)
Lid bestedingscommissie NOC*NSF
Lid van de Amsterdamse sportraad

Voorheen:

tot 2013: Lid van de beroepscommissie in dopingzaken van het Instituut Sportrechtspraak
Voorzitter auditcommissie seksuele intimidatie over 2013
Lid Raad van Commissarissen AFC Ajax (2011-2012)

Betaalde bestuursfuncties: Op SRO NV na zijn alle bestuursfuncties niet-betaalde functies. Dit betreft ook de functies die ik in het verleden heb uitgeoefend, waaronder commissaris van Ajax. Als commissaris van SRO NV is de vergoeding vastgesteld op 6000,00 euro bruto per jaar.

 

Leave a Reply