Prof. mr. Marjan Olfers
Is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit.

Prof. mr. Marjan Olfers

Haar Doel

Marjan Olfers combineert theoretische kennis met uitgebreide praktijkervaring. Naast haar werk als hoogleraar en als lid van onderzoekscommissies adviseert zij over vraagstukken op het gebied van:

• verenigingsrecht, waaronder het herstructureren, begeleiden van organisatieveranderingen en fusies
• governance
• integriteit en sociale veiligheid
• mededingings- en ordeningsvraagstukken

Haar praktijk richt zich naast de sportsector op verenigingen en (voorheen) sterk door de overheid gereguleerde sectoren zoals de kansspelsector, zorgsector en woningbouwsector.

Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Zij was voorheen werkzaam in het bedrijfsleven.

Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars. Zij neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland.

Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

Zie biografie voor nevenfuncties, werkzaamheden en het borgen van onafhankelijkheid.

Marjan Olfers
iconfinder_plane-paper-toy-science-school_2824447
Verenigingsrecht

 

iconfinder_magnifier_glass_1296372
Governance

 

iconfinder_megaphone_1296371
Integriteit & Sociale Veiligheid
iconfinder_briefcase_1296365
Mededingings- en Ordeningsvraagstukken
Jurist met specialisatie in (sport)evenementen, media, entertainment en recht.

Specialismen

iconfinder_Education-Filled_8_3672899
Sport en Recht
iconfinder_Education-Filled_3_3672898 (1)
Verenigingsrecht, Ondernemingsrecht
iconfinder_Education-Filled_14_3672888
Governance
iconfinder_Education-Filled_15_3672887
Veiligheid/ Integriteit
iconfinder_Education-Filled_6_3672896
Sterk gereguleerde markten, Liberaliserings- vraagstukken

(Kansspelen)

iconfinder_Education-Filled_26_3672876
Relatie Overheid - (Publiek)/Private Organisaties
iconfinder_Education-Filled_1_3672901
Europees Recht, Mededingingsrecht, Wet Markt en Overheid
iconfinder_Education-Filled_17_3672885
Strafrecht
Bestuurswerkzaamheden en overige functies

HUIDIGE FUNCTIES

Hoogleraar Sport en Recht

Directeur en Bestuurder

Lid RvC SRO
Lid RvC Amstelveen Sport
Lid RvT Team Sportservice
Bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht
Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwend NL)
Lid van de wetenschapscommissie van de Nederlandse sportraad
Lid van de Amsterdamse sportraad
Lid van de adviesraad van Ad Valvas
Vertrouwenspersoon klokkenluiders VU

versie 2

VOORHEEN

  • tot 2013: Lid van de beroepscommissie in dopingzaken van het Instituut Sportrechtspraak
  • Voorzitter auditcommissie seksuele intimidatie over 2013
  • Lid Raad van Commissarissen AFC Ajax (2011-2012)

Betaalde

BESTUURSFUNCTIES

Op SRO NV en RvT Team Sportservice na zijn alle bestuursfuncties niet-betaalde functies.
Dit betreft ook de functies die zij in het verleden heeft uitgeoefend, waaronder commissaris van Ajax.

Marjan is

ONAFHANKELIJK

Bij wetenschappelijke opinies of onderzoeken zijn de spelregels dat er geen beïnvloeding plaatsvindt als het gaat om de inhoud, opzet of bijvoorbeeld de presentatie van het onderzoek. Dit betekent dat er nooit wordt toegewerkt naar een voor de opdrachtgever wenselijke uitkomst. Of dit nu een private opdrachtgever is, of een publieke partij. Op de voorpagina van de opinie staat vermeld of voor de opinie is betaald. De betaling is nooit afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het staat haar verder vrij om (delen van) de opinie te publiceren. Zij kan ook publiceren wanneer de uitkomsten niet gunstig zijn voor de opdrachtgever. Wanneer (delen van) betaalde opinies worden gepubliceerd staat de opdrachtgever in het artikel vermeld.

Commerciële advisering: Marjan Olfers is geen advocaat en heeft geen partijbelang. Voor alle opdrachten geldt dat zij alle belangen tracht mee te wegen. Zij richt zich bij de advisering voor (sport)bonden met name op (her)structureringsvraagstukken. Zij begeleidt dergelijke trajecten vooral op strategisch en tactisch niveau. Met mr. dr. Anton van Wijk doet zij onderzoek naar en adviseert over sociale veiligheid en integriteitsvraagstukken.

Marjan Olfers is onafhankelijk, er is dus altijd sprake is van distantie. Zij is geen verlengstuk van wie of wat dan ook en wijkt niet onder druk of (be)dreiging. Wanneer haar visie wordt gevraagd over een bepaald onderwerp in de media, valt zij zoveel als mogelijk is terug op onderzoek, wetgeving of jurisprudentie. Zij probeert dit zo onafhankelijk, eerlijk en fatsoenlijk mogelijk te doen. “Ik ga en sta voor de inhoud van mijn werk en zal met iedereen hierover de discussie aangaan … op de inhoud”.

“Ik ben geen verlengstuk

van welke politieke partij dan ook”.

Haar spelregels voor de

media

NB. Voornoemde spelregels hanteert zij ook voor Kamerleden.
iconfinder_15_5243700
1
initieert niet zelf contact met media

  • Zij neemt niet zelf het initiatief tot contact met de media.
iconfinder_18_5243665
2
vrij contact met haar opnemen

  • Iedere journalist staat het vrij met haar contact op te nemen.
  • Wanneer zij voldoende over een onderwerp weet en voldoende tijd heeft zal zij altijd proberen de journalist verder op weg te helpen.
  • Zij vraagt hier niets voor terug en gaat ervan uit dat journalist zich aan alle geschreven en ongeschreven regels houdt.
iconfinder_7_5243655
3
Geen geld voor media-optredens

  • Zij ontvangt geen geld voor media-optredens als het gaat om het delen van kennis over haar vakgebied.
  • Het hoort tot haar taakopvatting, het publiek zo goed als mogelijk over haar vakgebied te informeren.


Quote Marjan Olfers

Recente

COLUMNS

29 februari 2020

Gek van al die stress

29 februari 2020

De Falende Mens

in de

Media