Spelbrekers

Spelbrekers

In de sport staan de internationale sportbonden FIFA en UCI aan de top van de piramide. Terwijl om ons heen alle monopolies afbrokkelen, staat de monopolistische sportorganisatie zo’n beetje als laatste privaat machtsbolwerk nog fier overeind. Want welke organisatie moet anders een WK organiseren? Internationale topbestuurders, in het zadel geholpen door sportbestuurders van de nationale bonden, zoals de KNVB, zijn de oppermachtige heersers van de nieuwe tijd. Niet zelden omringd door loyale, sluwe en soms ook hebzuchtige consiglieres die zich schurken aan de macht. Wellicht wachtend in de coulissen om zelf een greep te doen naar de macht, of om een loyalist in het zadel te helpen. De sportieve top in de sport bestaat uit wereld- en olympisch kampioenen, die prestaties leveren voor de ogen van miljoenen toeschouwers. Sommige toeschouwers uiten bewondering, anderen vallen ten prooi aan verafgoding.

Sluwe en hebzuchtige consiglieres die zich schurken aan de macht

Echter, journalist David Walsh maakte in 2001 een toespeling op het dopinggebruik van wielrenner Lance Armstrong; hij vroeg zich af waarom Armstrong met de beruchte dopingarts Ferrari samenwerkte. In het spel van de verafgoding was Walsh de spelbreker. Hij verbrak de toverkracht en wie houdt er nu van spelbrekers? Medejournalisten keerden Walsh de rug toe. Lance noemde de journalist liefkozend little troll. De rest is geschiedenis. Heersers en topsporters kunnen jarenlang met een kinderlijke arrogantie regels en normen van fatsoen negeren. De Nederlandse bondsafgevaardigde stemt keer op keer voor de heerser. Als ambitieus man kun je je nu eenmaal niet permitteren een spelbreker te zijn.

Inmiddels is een verandering merkbaar. Steeds meer journalisten nemen een kritische houding aan. Sport als een kijkspel met moraal. Hooggeleerden (in wording) spoor ik aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Dit is nodig om vanuit verschillende disciplines een fundament te leggen onder aannames/conclusies en zogenaamde ‘waarheden’ te toetsen. Van onderzoek kan een verklarende, voorspellende waarde uitgaan. Sommigen zuchten dan hoorbaar en vertellen dat de enige sport die zij beoefenen, de denksport is. Wees gerust, je hoeft niet deel te nemen om te zien dat sport meer is dan een spel dat zich met gloeiende hartstocht voor onze ogen afspeelt.