Is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit.

Prof. mr. Marjan Olfers

Marjan Olfers combineert theoretische kennis met uitgebreide praktijkervaring. Naast haar werk als hoogleraar en als lid van onderzoekscommissies adviseert zij over vraagstukken op het gebied van:

• verenigingsrecht, waaronder het herstructureren, begeleiden van organisatieveranderingen en fusies
• governance
• integriteit en sociale veiligheid
• mededingings- en ordeningsvraagstukken

Haar praktijk richt zich naast de sportsector op verenigingen en (voorheen) sterk door de overheid gereguleerde sectoren zoals de kansspelsector, zorgsector en woningbouwsector.

Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Zij was voorheen werkzaam in het bedrijfsleven.

Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars. Zij neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland.

Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

Zie biografie voor nevenfuncties, werkzaamheden en het borgen van onafhankelijkheid.

✹ Verenigingsrecht

✹ Governance

✹ Integriteit &
Sociale Veiligheid

✹ Mededingings- en

Ordeningsvraagstukken

Recente

COLUMNS

Bestuurswerkzaamheden en overige functies

HUIDIGE FUNCTIES

Hoogleraar sport en recht

Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit der rechtsgeleerdheid.

Directeur en Bestuurder

van Verinorm BV en Gladiators BV

Bestuurs- werkzaamheden

en overige functiedss2
  • tot 2013: Lid van de beroepscommissie in dopingzaken van het Instituut Sportrechtspraak
  • Voorzitter auditcommissie seksuele intimidatie over 2013
  • Lid Raad van Commissarissen AFC Ajax (2011-2012)
  • Op SRO NV en RvT Team Sportservice na zijn alle bestuursfuncties niet-betaalde functies.
  • Dit betreft ook de functies die ik in het verleden heb uitgeoefend, waaronder commissaris van Ajax.
test

Onafhankelijkheid

Bij wetenschappelijke opinies of onderzoeken zijn de spelregels dat er geen beïnvloeding plaatsvindt als het gaat om de inhoud, opzet of bijvoorbeeld de presentatie van het onderzoek. Dit betekent dat er nooit wordt toegewerkt naar een voor de opdrachtgever wenselijke uitkomst. Of dit nu een private opdrachtgever is, of een publieke partij. Op de voorpagina van de opinie staat vermeld of voor de opinie is betaald. De betaling is nooit afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het staat haar verder vrij om (delen van) de opinie te publiceren. Zij kan ook publiceren wanneer de uitkomsten niet gunstig zijn voor de opdrachtgever. Wanneer (delen van) betaalde opinies worden gepubliceerd staat de opdrachtgever in het artikel vermeld.

Commerciële advisering: Marjan Olfers is geen advocaat en heeft geen partijbelang. Voor alle opdrachten geldt dat zij alle belangen tracht mee te wegen. Zij richt zich bij de advisering voor (sport)bonden met name op (her)structureringsvraagstukken. Zij begeleidt dergelijke trajecten vooral op strategisch en tactisch niveau. Met mr. dr. Anton van Wijk doet zij onderzoek naar en adviseert over sociale veiligheid en integriteitsvraagstukken.

Marjan Olfers is onafhankelijk, er is dus altijd sprake is van distantie. Zij is geen verlengstuk van wie of wat dan ook en wijkt niet onder druk of (be)dreiging. Wanneer haar visie wordt gevraagd over een bepaald onderwerp in de media, valt zij zoveel als mogelijk is terug op onderzoek, wetgeving of jurisprudentie. Zij probeert dit zo onafhankelijk, eerlijk en fatsoenlijk mogelijk te doen. “Ik ga en sta voor de inhoud van mijn werk en zal met iedereen hierover de discussie aangaan … op de inhoud”.

Haar spelregels voor de media

INITIEERT NIET ZELF

CONTACT MET MEDIA

VRIJ CONTACT MET

HAAR OPNEMEN

GEEN GELD VOOR

MEDIA-OPTREDENS

  • NB. Voornoemde spelregels hanteert zij ook voor Kamerleden. “Ik ben geen verlengstuk van welke politieke partij dan ook”.

Marjan Olfers is onafhankelijk, er is dus altijd sprake van distantie. Zij is geen verlengstuk van wie of wat dan ook en wijkt niet onder druk of (be)dreiging. Wanneer haar visie wordt gevraagd over een bepaald onderwerp in de media, valt zij zoveel als mogelijk is terug op onderzoek, wetgeving of jurisprudentie. Zij probeert dit zo onafhankelijk, eerlijk en fatsoenlijk mogelijk te doen. “Ik ga en sta voor de inhoud van mijn werk en zal met iedereen hierover de discussie aangaan … op de inhoud”.

Marjan Olfers is Directeur en Bestuurder van onderstaande

Bedrijven